Mikrobi, a gépelőprogram

Megjelenő név*:
Bejelentkezési név*:
Jelszó*:
Email:
Iskola:

Oktatási útmutató tanároknak a tízujjas gépelés megtanításához

Tartalomjegyzék

Oktatási útmutató tanároknak a tízujjas gépelés megtanításához 1

A cél 1

Feltételek 1

A kurzus kerete 2

A tanítási év beosztása 2

A motiváció fenntartása 2

Az első pár óra 2

Felmérők 2

A „ceruzás jegyek” rendszere 3

További jutalmak 3

Félév végi értékelés 3

Ülésrend 4

Az óra menete 4

A programok 4

xmikrobi a gépelőprogram 4

tmikrobi a fedélzeti számítógép 4

wmikrobi a gépelőportál 5

Licenszelés 5Az elmúlt 15 évben abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy évről évre taníthattam tízujjas gépelés 13-14 éves fiataloknak. A módszert, programot szabadon választhattam meg, saját sikereimen és kudarcaimon kísérletezhettem ki azt a módszert, amellyel nagy hatékonysággal és eredményesen lehet ezt a tudást átadni. Az alábbiakban a küzdelmes évek alatt kialakult jól bevált módszert ismertetem.

A cél

Az én értelmezésem szerint az tud tíz ujjal „vakon” gépelni, aki a billentyűzetre nézés nélkül, a billentyűzetet automatizáltan használja. Kezének mindegyik ujját használja és mindegyik betűt azzal az ujjával nyomja le, amelyikre ki van osztva. Ha valaki ezt a módszert begyakorolta, akkor azt mint a kerékpározást nem felejti el, és egyre jobban műveli.

A kurzus célja, hogy kellő módszeres gyakorlással elérjük, hogy a résztvevők „átálljanak”, azaz gép elé ülve eleve a tízujjas módszerrel használják a gépet, mert ez a kényelmes és gyors a számukra.

Feltételek

Hosszú évek tapasztalata azt mutatja, hogy heti egy órában tartott tantárggyal, némi otthoni, vagy iskolai gyakorlást feltételezve a cél elérhető. A később ismertetett jutalmak és serkentések rendszeréhez tartozik, hogy van osztályzás a kurzus tagjai számára, sőt „meg lehet bukni” legalábbis elvileg. Ehhez pedig az kell, hogy abban az évben ez egy önálló tantárgy legyen saját jeggyel, nem pedig egy tantárgy része. Nálunk az informatika tantárgy egyik éve volt ez.

A módszer a tanárral szemben nem támaszt sok szakmai elvárást, lehetőleg tanuljon meg maga is így gépelni (pl. előző nyáron egy hónapon át napi egy óra gyakorlással), és rendelkezzen az általában elvárható tanári erényekkel: legyen makacsul következetes a lusták fele és együttérzően empatikus a gyengébb képességűek irányában. Meglátásom szerint bármely szakos tanár tarthatja a kurzust.

Ezenkívül a módszer alkalmazásához szüksége lesz az általam feladatra faragott oktató-programra a hozzá készített tanári irányítóprogrammal együtt.

A felmérők később ismertetett rendszeréhez szükség lesz néhány „összekevert” billentyűzetre. Ez azt jelenti, hogy venni kell 5-6 USB csatlakozású billentyűzetet, és a betűket óvatosan kivéve más elrendezésben kell visszatenni azokat. Itt arra kell vigyázni, hogy a betűk ugyanabban a sorban maradjanak, mert soronként más az alakjuk, illetve az F J és numerikus 5 billentyűk csak egymással legyenek felcserélve, mert a rajtuk levő tapintható jelzés fontos. A felmérős billentyűzet elvileg lehetne felirat nélküli (lehet is ilyet kapni jó drágán), de praktikus és költséghatékony megoldás ez az összekeverés. Az új billentyűzetre ne sajnáljuk a pénzt. Ezen történik ugyanis a „vizsgázás”, vagyis ezen bizonyítja a diák, hogy hol tart a gyakorlással. Nagyon frusztráló számukra, ha ilyen helyzetben a billentyűzet akadozik vagy hasonló módon zavaró.

A kurzus kerete

A tanítási év beosztása

A tízujjas gépelés megtanulásának módja az, hogy az „alapbillentyűk” begyakorlása után hétről hétre egy-két újabb betűt gyakorlunk be, így a kurzus végére a teljes billentyűzetet a birtokunkba vesszük. Ennek megfelelően a gyakorlás 31 gyakorlatra van felosztva, amelyek egymásra épülve tartalmaznak egyre több betűt. Mivel egy tanítási év 30-36 hétből áll, általában egy gyakorlatot kell venni minden héten. A gyakorlatok úgy kell beosztani, hogy lehetőleg a 28. gyakorlatig eljusson a csoport az év utolsó előtti órájáig. Az év első 1-2 órája a bevezetésé, a kedvcsinálásé. Ilyenkor kell elmondani, hogy ez az iskola leghasznosabb kurzusa stb. Interneten lehet hozzá kis videókat is találni. A második órán már bele lehet vágni az első gyakorlatba, de nagyon figyelni kell a tanulók helyes kéztartására. Ahol csak játszik a nebuló, ott újra kell kezdetni vele a gyakorlást.

A tanár előre nézze végig a naptárát, hogy mikor maradnak el órák, illetve mikor tud kis pihenést engedélyezni. Például nagyobb szünet előtt, karácsonykor stb, jó ha van tartalék óránk. Nem lehetetlen 1-2 alkalommal két gyakorlatot venni egy órán, de néha szükség van arra is, hogy ne legyen előrelépés a gyakorlatokban, hogy ki-ki be tudja hozni a lemaradását.

A motiváció fenntartása

A gépelés önmagában unalmas, monoton tud lenni, és a sikerek lassan jelentkeznek. Ezért speciális ösztönző-rendszerrel kell segíteni a tanulókat, hogy lássák küzdelmük értelmét.

Az első pár óra

A második órán már mérhetjük a programmal a „szorgalmat”. Ez a helyesen leütött betűk száma mínusz a hibák számának ötszöröse. Vagyis aki minden ötödik betűt melléüt, az olyan, mintha nem csinálna semmit. Az értékelés „relatív osztályzás” elvét követi, az első néhány legszorgalmasabb tanulót jelessel jutalmazhatjuk. Ha indokolnak és szükségesnek látszik, a sor másik végén levő (leglustább) diákokat is „értékelhetjük”, de erre ritkán van szükség.

Felmérők

Sokat kísérleteztem a szorgalom különböző mérésével, de végül a felmérők rendszere maradt a leghatékonyabb ösztönző módszer. Az értékelés sajnos feszegeti az iskolarendszer elvárásait, itt kellően rugalmas iskolára van szükség a módszer alkalmazásához.

Minden diák minden gyakorlatból ír felmérőt. A felmérő elvileg feliratmentes billentyűzeten történne, a gyakorlatban azonban a billentyűk felcserélése az elérhető módszer. A felmérésre előkészített gépen 400 vagy 500 karakter hosszú szöveget kap a tanuló, amelyet minél kevesebb hibával minél gyorsabban kell begépelnie. A szöveg a gyakorlásban használt sorokból áll véletlenszerű keverés után. Az értékelés a pontosságra és a sebességre vonatkozik gyakorlatonként változó módon. A felmérő végén a diák osztályzatot kap a gép mérése alapján. Itt a tanárnak nincs mérlegelési feladata, így a diák objektív elvárással szembesül. Mindazonáltal a jegy nem feltétlenül kerül azonnal az osztályzónaplóba.

A „ceruzás jegyek” rendszere

A kellő motiváltság fenntartása érdekében el kell térni a szokásos osztályzási rendtől. Az év eleji szorgalmi ötösöktől eltekintve minden diáknak pontosan egy jegye lesz minden gyakorlatból, a felmérő eredménye alapján. Ugyanakkor minden ötösnél gyengébb felmérő eredményt „ki lehet javítani” egy megismételt felmérővel. Ez a rendelkezésre álló időben akárhányszor megismételhető, és mindig csak a legjobb eredmény számít. Felmérőt csak akkor írhat egy gyakorlatból a tanuló, ha az összes azt megelőző gyakorlatból már legalább elégségesre teljesítette a felmérőt. Ha ugyanis elégtelenre sikerül, akkor addig kell újra meg újra felmérőt írni abból a gyakorlatból, amíg egyszer csak sikerül és „átmegy”. Itt is érvényes, hogy a legjobb jegy számít, tehát az elégtelenek eltűnnek.

Ha valaki elégtelenre teljesít egy felmérőt, akkor „lemarad”, vagyis neki megint ebből kell majd írnia, míg a többiek egy gyakorlattal előre lépnek. A következő órán, ha nem sikerül ezt kijavítani, majd még ugyanazon az órán írni a következőből, akkor „ceruzás elégtelent” kap abból a gyakorlatból, amiből a többiek írtak és neki is kellett volna, de még „nem tart ott”.

Nagyon világosan kell kommunikálni a tanuló és szülei fele, hogy ezek „kijavítható” jegyek, de ha félévzárás hamarabb jön, mint a javítás, akkor bizony baj van. Ennek érdekében a program online követhető eredmény-kimutatást készít, amit a szülő vagy osztályfőnök nyomon követhet, valamint lehetőség van e-mail értesítő beállítására is. Ha sok az ilyen lemaradt diák, akkor előfordulhat hogy „gyakorló órát” kell beiktatni, ami azt jelenti, hogy a csoport nem halad előre új gyakorlatra, hanem minden felmérő javításra van.

További jutalmak

További jutalmazás lehet, hogy azon diákok, akik négyesnél rosszabb jeggyel nem rendelkeznek és nincsenek is lemaradva, internet hozzáférést kapnak órán. Nekik nem kell feltétlenül gyakorolniuk az órán, de játékprogramot nem futtathatnak (mert az nagyon elvonja a többiek figyelmét is). De pl. emailjeit nézheti vagy ilyesmi.

Évről évre előfordulnak olyan jó adottságú diákok, akik az osztály sebességénél lényegesen gyorsabban szeretnének haladni, és olyan gyakorlatból is írnának, ahol még a csoport nem tart. Ezt külön nem kell jutalmazni. Viszont ha valaki a 31 gyakorlat végére ért és mindegyik gyakorlatot ötösre teljesítette, akkor játszhat is órán. Ha több ilyen diák is lenne, őket külön kell ültetni, hogy a többit ne zavarja. Ha pedig zavarná az órát, akkor vissza lehet vonni a kedvezményt.

Félév végi értékelés

A bevált értékelési rendszerhez az is tartozik, hogy az egyes gyakorlatokra kapott felmérő-jegyek a gyakorlatok előrehaladtával egyre többet érnek. 1-11. gyakorlat: 1 jegy; 11-20. gyakorlat 2 jegy; 20 fölött három jegy. Erre azért van szükség, hogy ne lehessen félidőnél leállni azzal, hogy „eddig ötös voltam, most már a hármas átlagom meg van akkor is, ha többet nem gépelek”.

Félévkor az ismertetett súlyozással kialakult átlag alapján kell lezárni mindenki. Év végén viszont nagyon is figyelembe kell venni a gyenge eredményű tanulóknál, hogy milyen ok van a háttérben. A gépelés oktatása kicsit készség-tárgy, így előfordulnak olyan diákok, akiknek lényegesen rosszabbak az adottságaik ezen a területen. Ha látszik, hogy mindent megtettek, akkor semmiképpen sem szabad javítóvizsgára küldeni őket, mert nyáron sem lesznek jobbak. Vannak viszont olyanok, akik csak alulmotiváltak. Itt kellő szülői háttérrel meg lehet kísérelni a nyári pótlás megkövetelését.

Ülésrend

A motiváció témaköréhez tartozik, hogy óráról órára változó ülésrendet érdemes alkalmazni. Ha sok gyenge teljesítményű diák ül egymás mellett, akkor egymást visszahúzzák. Ezért a tanári program segítségével a korábbi felmérők eredménye alapján olyan ülésrendet lehet készíteni, amely a leggyengébb tanuló mellé a legjobbat osztja be, azután a második leggyengébbet, a második legjobbat és így tovább. Így a jobb segítheti a gyengét, a gyenge pedig látja, hogy nem reménytelen a dolog. Az ülésrendkészítő modul még egy kis véletlenszerűséget is visz a dologba (cirkulárisan rotálja az egészet), hogy ne alakuljanak ki „szokásos helyek”. Ez ráadásul az egyenetlen géppark problémáját is enyhíti.

Az ülésrendet szünetben ki lehet függeszteni az ajtóra, vagy akár egy monitoron megjeleníteni az ajtó fölött. A gépek induláskor az aktuális ülésrendnek megfelelő diákot engedik csak belépni, így nincs vita, hogy máshova akarna ülni. Amennyiben van elég gép, az ülésrend szabadon hagyja a „felmérős gépeket”. Ezeket úgy kell kialakítani, hogy a tanár rálásson mindegyik gépre. Ha nincs annyi gép, hogy a felmérős gépek üresen maradjanak, akkor cserélgetik egymás a diákok, és az ülésrend csak az óra kezdetekor érvényes.

Az óra menete

A szünet elejére elkészül az aktuális ülésrend és a diákok valahol látják. (Legrosszabb esetben a gépeken kiírja a program, hogy ki léphet be). Még a szünet folyamán (vagy korábban) a tanár a tanári program segítségével minden diákot egy felmérőre beoszt. Itt kiválasztja a diák gyakorlatszámát, illetve a sorrendet. Érdemes a gyengébb diákokat a lista vége fele venni, hogy kicsit gyakorolhassanak a mérés előtt. Ha a tanárnak nincs ideje ezeket a beosztásokat egyesével megcsinálni, akkor a tanári program automatikusan beoszt mindenkit arra a gyakorlatra, amiből következik.

Aki felmérőre van beosztva, az átfárad arra a gépre, amelyikre a felmérőre várakozó sorból beosztásra került, és a gép által automatikusan generált felmérőt enterrel elindítva begépeli. A gyakorlat végén a kapott érdemjegy ismeretében eldöntheti, hogy akar-e javításra jelentkezni akár ebből a gyakorlatból akár egy korábbiból, vagy akár jelentkezhet a következő gyakorlatra is. Ekkor bekerül a felmérőre várakozó sor végére, és mehet vissza a gépéhez gyakorolni. Az utolsó öt percben már nem kezdünk új felmérőt, akkor mindenki használhatja az internetet pl. e-mail céljából.

Az órát célszerű néha megszakítani, hogy a monotonitást nehezen tűrők se lankadjanak. Én a BBC click című műsorából szoktam néha levetíteni a héten aktuális tech-híreket. Ezalatt a felmérősök továbbra is dolgoznak.

A programok

Az oktatás itt vázolt menetéhez két program kell, és tartozik hozzá egy weblap:

xmikrobi a gépelőprogram

Ez a program fut a diákok előtt. Linuxra és windows-ra is letölthető. Használható az órán is a fent említett funkciók megvalósítására, de lehet otthon is gyakorolni vele. A program szabadon letölthető az xmikrobi.x3.hu oldalról. Új verzió esetén figyelmeztet a frissítésre.

tmikrobi a fedélzeti számítógép

Ez a program fut a tanári gépen, és ez irányítja a diákok előtt futó programokat órán. Az eredményeket ez a program adminisztrálja és ez tölti fel a szülők, diákok által látott oldalra.

wmikrobi a gépelőportál

Bejelentkezés után ezen az internetes szerveren lehet megtekinteni az eredményeket, ez felelős az e-mailok kiküldéséről.

Licenszelés

A fejlesztés és az oldal üzemeltetése pénzbe kerül. Ugyanakkor tudom, hogy az iskolák nem állnak anyagilag nagyon jól. Ezért az xmikrobi program ingyenes. A tmikrobi programra többféle licensz-konstrukció érhető el:
Ez az oldal a Piarista Gimnáziumban használt ingyenesen letölthető gépírás-oktató programról szól.


Windowsra és linuxra egyaránt letölthető.

Osztálytermi használat esetén az iskolai és az otthoni haladás szinkronizálható.

Az új verzióra automatikusan figyelmeztet.

Letöltés után regisztálja magát egy értesítő-listára:


A program innen tölthető le.
Mikrobi

Reklámozd a saját oldaladat is
Az oldal fenntartása pénzbe kerül. Ha hasznosnak találta a programot, kérem járuljon hozzá a költségeimhez 800Ft-tal.
Domain regisztráláshoz a tarhely.eu-t használom, mert itt én magam tudom beállítani a DNS rekordjaimat.
Pontoz.hu programom vonalkód-listája